Grunnopplæring for Røde Kors Hjelpekorps

Landsråd Røde Kors Hjelpekorps vedtok i september 2010 at grunnopplæringen i hjelpekorpset skal bestå av kursene Dette er Røde Kors Hjelpekorps, Kvalifisert førstehjelp med DHLR, Grunnkurs samband og Grunnkurs søk og redning. Kursene gjøres gjeldende fra 01. september 2012. Det nye i grunnutdanningen er at alle får opplæring i bruk av hjertestarter og psykososial førstehjelp.

Fana Røde Kors hjelpekorps vil bruke høsten til å planlegge og sette seg godt inn i den nye grunnopplæringen for Røde Kors Hjelpekorps og vil fra høsten 2015 kunne tilby den nye grunnopplæringen for nye medlemmer.  Kursdatoene for høst/vinter 2015 vil bli annonsert senere når dette er tilgjengelig.

Det er en del kurs nye medlemmer må gjennomføre for å kunne bli medlem i Røde Kors Hjelpekorps, men til gjengjeld vil du tilegne deg mye kunnskap som kan være nyttig å ha med seg videre i livet.
Send en e-post til fanarkh@fanarkh.no for å melde deg på kursene.

Grunnopplæring for Røde Kors Hjelpekorps i regi av Fana Røde Kors Hjelpekorps

Sted: Fana Røde Kors, Jacob Kjødesv. 9, Paradis

Arrangement:

Informasjonsmøte
Dato: (dato og tidspunkt vil bli satt opp senere.)

Grunnopplæringen i hjelpekorpset består av kursene:

Introduksjon til Røde Kors
Dato: (dato og tidspunkt vil bli satt opp senere.) (varighet 3 timer)

Kurset gir deltagerne en kort introduksjon til det å være en del av Røde Kors.

Dette er Røde Kors Hjelpekorps
Dato: (dato og tidspunkt vil bli satt opp senere.) (varighet 3 timer)

Kurset gir deltakerne grunnleggende kjennskap til hjelpekorpsets idé og historie, organisatoriske oppbygging og virksomhet

Kvalifisert førstehjelp med DHLR
Dato: (dato og tidspunkt vil bli satt opp senere.)
Dato: (dato og tidspunkt vil bli satt opp senere.)
(varighet for begge kurshelgene: 33 timer)

Kurset bringer deltakerne opp til kvalifisert nivå i førstehjelp i samsvar med retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. I kurset inngår også opplæring i bruk av hjertestarter og psykososial førstehjelp.

Grunnkurs Samband C
Dato: (dato og tidspunkt vil bli satt opp senere.) (varighet 9 timer)

Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper i radiosamband på hjelpekorpsnivå.

Grunnkurs søk og redning (GSOR)
Dato: (dato og tidspunkt vil bli satt opp senere.) (varighet 15 timer)

Kurset gir deltakerne et minimum av basiskompetanse som felles grunnlag for videre opplæring innen søk og redning. Kurset gir kompetanse som mannskap på sanitetsvakter og tilsvarende aktiviteter, men ikke kompetanse til å delta som mannskap i organisert søk og redning.

Det nye i denne reviderte opplæringsplan er at grunnopplæringen også gir en minimum basiskompetanse innen søk og redning for å gi et innblikk i hva dette faget omfatter. Dette innblikket håper vi motiverer deltakerne til å delta på kurs i søk og redning på kvalifisert nivå.

Beståtte kurs kvalifiserer til å delta som frivillig i Norges Røde Kors Hjelpekorps.
Kurset koster kr 650,- og inkluderer førstehjelpslitteratur og mat i kurshelgene.

Dersom du vil lese mer om kursene klikk på følgende lenke: Grunnopplæring for Røde Kors Hjelpekorps.

Søk og redning på kvalifisert nivå (KSOR) (Barmark C)
(dato og tidspunkt vil bli satt opp senere.)

Kurset bygger videre på grunnkurs i søk og redning og gir deg mulighet for å være med på leteaksjoner på barmark.

 

Arkiv

Kategorier

Om Fana Røde Kors Hjelpekorps

Orgnr. 971 352 264
Korpsleder: Øyvind Stegen
Operativ leder: Synnøve Frotjold
Administrativ leder: Ole Myhre

Telefon: 55 91 02 02
Mobil: 934 36 880 (vakt telefon)
(kun viktige henvendelser)
E-post: fanarkh@fanarkh.no