Lokalråd

Fana Røde Kors Hjelpekorps, lokalråd

Etter valgmøtet i Fana Røde Kors Hjelpekorps som ble avholdt 13.02.2019 i forkant av det ordinære årsmøtet til Fana Røde Kors består lokalrådet i Fana Røde Kors Hjelpekorps nå av følgende medlemmer:

I tillegg er lokalforeningen representert i rådet.
Som korpsleders stedfortreder/nestleder ble Dag Vasenden valgt.