Lokalråd

Fana Røde Kors Hjelpekorps, lokalråd

Etter valgmøtet i Fana Røde Kors Hjelpekorps består lokalrådet i Fana Røde Kors Hjelpekorps nå av følgende medlemmer: