Sminke- og markør gruppen er en undergruppe av hjelpekorpset og består av hjelpekorpsets medlemmer. Gruppen hjelper til med sminke- og markør oppdrag og øvelser for Fana Røde Kors Hjelpekorps, men har også tett samarbeid med flere redningsetater i Bergen som har behov for deres tjenester ved større øvelser.

 

Fagledere:
Stustad, Marwin C. 950 74 301

 

 Å være markør er veldig lærerikt!

Som markør lærer man mye om sykdommer, sykdomstegn, behandlings metode og pasient kontakt. Man får alltid grundig gjennomgang av hva som har skjedd, hvordan du skal spille og hvordan du skal reagere på førstehjelpen som blir gitt deg.