Røde Kors Ambulansen Bergen

Røde Kors Ambulansen Bergen (RKAB) er et selskap opprettet av de fire hjelpekorpsene i Bergen, for å kunne drive et felles ambulanseprosjekt i Bergensområdet.

Vi har totalt 3 ambulanser som bemannes av kvalifiserte medlemmer fra hjelpekorpsene.

Les mer om: Røde Kors Ambulansen Bergen