Instruktører og veilederne i Fana Røde Kors Hjelpekorps er en stor ressurs for Hjelpekorpset. Det gjennomføres mange kurs gjennom året og det stilles store krav til kursene. Det jobbes derfor med å utvikle så gode instruktører og veiledere som mulig gjennom å tilby de instruktørkurs, kursholderkurs, pedagogiske kurs, instruktørsamlinger, operativ veiledningkurs, osv.

Fagleder:
Smørdal, Ida 974 25 958

Mail: Instruktorleder@fanarkh.no