Depot i Fana Røde Kors Hjelpekorps har som hovedoppgave å supplere førstehjelpsvesker samt bygge opp et beredskapslager med utstyr. Depot har også i oppgave å vedlikeholde alt utstyr som benyttes til førstehjelp, redning, søk m.m.

Fagleder:
Stensrud, Torkild 465 12 324

 

Depot i Fana Røde Kors Hjelpekorps har blant annet:

  • Beredskapskasser til bruk ved redningsaksjoner
  • Bårer og ulltepper
  • Førstehjelpskofferter og sekker
  • Lysutstyr og aggregat
  • Vannkikkert og redningsvester
  • Lykter, søkestenger og annet søkemateriell
  • Baxstrap, spesialbåre for rygg-/nakke skader
  • Halvautomatisk hjertestarter
  • Oksygenutstyr
  • Diverse suppleringsmateriell