Nødnett

Nå er Nødnett tatt i bruk hos Fana Røde Kors Hjelpekorps

For å få utlevert Nødnett terminalene måtte 70% av korpsmedlemmene i korpset ha gjennomført Nødnett sluttbrukerkurs FORF. Dette er nå gjennomført i vårt korps.

Målet med sluttbrukerkursene er å gi brukeren kunnskap om hvordan man på best mulig måte bruker radioterminalene, samt innsikt i oppbygningen av nettet og hvordan det virker. Kursdeltakerne lærer også om fleetmap i egen organisasjon, de får kjennskap til sambandsreglementet og hvordan man best samhandler med andre i Nødnett. I tillegg vil deltakerne lære hvordan man utfører enkel feilsøking og vedlikehold av radioterminalene.

Nødnett – Sikker kommunikasjon når det gjelder

Nødnett er den norske betegnelsen på det nye landsdekkende radiosambandet for nødetatene og andre beredskapsbrukere, som Politi, Brannvesen og Helsetjenesten og frivillig organisasjon som Fana Røde Kors Hjelpekorps. Det bruker TETRA digital teknologi med talesamband som det primære, og med mulighet for noe begrenset overføring av data. Nettet vil være ferdig utbygget i løpet av kommende få år.

Nødnett er bygget opp som et eget nett, derfor kan vi som brukere kommunisere med hverandre, uavhengig av hva som skjer med de kommersielle mobil nettene. Terminalen kan brukes til å snakke med en person (som en walkie talkie) og man kan ringe og sende tekst meldinger som med en vanlig mobiltelefon.
For oss i Røde Kors er den mest sentrale funksjonen Talegrupper. I en talegruppe kan man snakke med flere samtidig. Her kan man snakke uforstyrret uten at uvedkommende kan lytte. Nødnett er kryptert og avlytningssikret. På vakter og aksjoner vil nå de nye radioene alltid være i bruk. For de som ikke allerede har øreplugg anbefales det å ha dette med på vakter og aksjoner.
[vimeo id=»69307459″]

 

Sluttbrukerkurs

Alle som skal bruke en Nødnett terminal i forbindelse med en øvelse, sanitetsvakt eller en aksjon må ha gjennomført sluttbrukerkurset som har en varighet på ca 6 timer.
Dette er et kurs som alle aktive medlemmer må prioritere å få gjennomført.

Superbrukere og lokale nødnett instruktører hos Fana Røde Kors Hjelpekorps er:
Øyvind Stegen, Tor-Erik Frøseth og Tormod Klinge


Håndterminal

I Hordaland er det Sepura Tetra håndterminaler som vi kommer til å bruke. (Sepura STP9000 og i bil Sepura SRG3900).

Sepura STP9000

Ord og utrykk

DNK: Direktoratet for nødkommunikasjon

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave.

DMO (Direct Mode Operation) Direktemodus

Direktekommunikasjon mellom radioer utenfor nettverket (walkie talkie). Kan også brukes for midlertidig utvidelse av radionettets dekningsområde.

Fleetmap

Fleetmap er en samlebetegnelse på hvilke talegrupper den enkelte brukerorganisasjon får tilgang til for å understøtte kommunikasjon i det daglige og ved kriser.

FORF: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum

FORF er paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten i Norge. Organisasjonen representerer et bredt register innenfor redning. Enten det er i sjø, på land eller i luften. Organisasjonene har kompetanse og beredskap for å kunne takle oppdrag i alle tre nevnte elementer.

PPT (Push-To-Talk)

Direktetast på radioterminal

TETRA (Terrestrial Trunked Radio)

Europeisk standard for lukkede radiosamband.

TMO (Trunked Mode)

Radiokommunikasjon mellom brukere over TETRA-nettet.

 

Korsveien

Mer informasjon om samband og nødnett kan en finne på de interne sambandsidene til Røde Kors: Korsveien.

Kontaktpersoner

Roar Elde
Distriktsambandsleder
Hordaland Røde Kors Hjelpekorps

Arkiv

Kategorier

Om Fana Røde Kors Hjelpekorps

Orgnr. 971 352 264
Korpsleder: Øyvind Stegen
Operativ leder: Synnøve Frotjold
Administrativ leder: Ole Myhre

Telefon: 55 91 02 02
Mobil: 934 36 880 (vakt telefon)
(kun viktige henvendelser)
E-post: fanarkh@fanarkh.no