Grunnopplæring for Røde Kors Hjelpekorps

Landsråd Røde Kors Hjelpekorps vedtok i september 2010 at grunnopplæringen i hjelpekorpset skal bestå av kursene Dette er Røde Kors Hjelpekorps, Kvalifisert førstehjelp med DHLR, Grunnkurs samband og Grunnkurs søk og redning. Nå er kursene ferdig og klar til bruk! De gjøres gjeldende fra 1. september 2012.

Den nye grunnopplæringen består av kursene:

  • Dette er Røde Kors Hjelpekorps

Kurset gir deltakerne grunnleggende kjennskap til hjelpekorpsets idé og historie, organisatoriske oppbygging og virksomhet

  • Kvalifisert førstehjelp med DHLR

Kurset bringer deltakerne opp til kvalifisert nivå i førstehjelp i samsvar med retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. I kurset inngår også opplæring i bruk av hjertestarter og psykososial førstehjelp

  • Grunnkurs samband

Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper i radiosamband på hjelpekorpsnivå

  • Grunnkurs søk og redning

Kurset gir deltakerne et minimum av basiskompetanse som felles grunnlag for videre opplæring innen søk og redning. Kurset gir kompetanse som mannskap på sanitetsvakter og tilsvarende aktiviteter, men ikke kompetanse til å delta som mannskap i organisert søk og redning.

Det nye i denne reviderte opplæringsplan er at grunnopplæringen også gir en minimum basiskompetanse innen søk og redning for å gi et innblikk i hva dette faget omfatter. Dette innblikket håper vi motiverer deltakerne til å delta på kurs i søk og redning på kvalifisert nivå.

 

Utdanningsplan i Røde Kors Hjelpekorps

 

Dokumenter:

Adobe Acrobat Reader PDFDette er Røde Kors Hjelpekorps (deltagerhefte)

Adobe Acrobat Reader PDFKvalifisert førstehjelp med DHLR (deltagerhefte)

Adobe Acrobat Reader PDFGrunnkurs samband (deltagerhefte)

Adobe Acrobat Reader PDFGrunnkurs søk og redning (deltagerhefte)

 

Arkiv

Kategorier

Om Fana Røde Kors Hjelpekorps

Orgnr. 971 352 264
Korpsleder: Øyvind Stegen
Operativ leder: Synnøve Frotjold
Administrativ leder: Ole Myhre

Telefon: 55 91 02 02
Mobil: 934 36 880 (vakt telefon)
(kun viktige henvendelser)
E-post: fanarkh@fanarkh.no