Båt og ATV

Båt og ATV gruppen er ansvarlig for driften av korpsets båtutstyr og ATV og at utstyret blir forsvarlig vedlikeholdt og at korpset til enhver tid har nok personell til å betjene utstyret.

Fagleder Båt:
 Tor Erik Frøseth  456 64 810

Informasjon om båt:

Mer info vil komme.

Informasjon om ATV:

Mer info vil komme.

  • ATV