Årsmøte

15
mar

Fana Røde Kors søker etter Aktivitetskordinator

På Årsmøte 2018 ble det vedtatt å ansette en aktivitetskoordinator i 50% stilling for Fana Røde Kors.Itillegg skal Fjell Røde Kors annsette en tilsvarende aktivitetskoordinator i 50% stilling. Derfor er altså stillingen utlyst som 100% stilling. Som stillingsannonsen viser, blir arbeidssted på distriktskontoret på Midtun, og ansettelsen er formelt via Hordaland/Norges Røde Kors.

HER ER STILLINGSANNONSEN:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=115938958
Hordaland Røde Kors øker sitt fokus på lokal kapasitetsbygging innen omsorg, arbeid for barn og unge, migranter samt redning og beredskap. Vi søker derfor Aktivitetskoordinator lokal tilrettelegging til en 100% stilling.
Røde Kors sine humanitære aktiviteter planlegges og gjennomføres av lokale frivillige medlemmer i Røde Kors foreninger rundt i hele Hordaland. Lokale frivillige ledere har ansvar for den lokale virksomhetens innhold og kvalitet. Vi skal nå teste ut metoder for å gjøre hverdagen til våre frivillige mer effektiv, bl a ved å tilby bistand fra en ansatt tilrettelegger / aktivitetskoordinator. Vi tester dette ut i lokale Røde Kors foreninger i områdene Fana og Sotra. Arbeidstiden vil være delt mellom tid på fylkeskontoret på Midtun og tid lokalt hos Røde Kors foreninger som deltar i pilotprosjektet.
Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
 • Bidra til at de lokale Røde Kors foreningene når sine vedtatte mål.
 • Bidra til videre vekst og utvikling i antall aktive medlemmer og antall aktiviteter / tilbud.
 • Bidra til opplæring og kompetanseutvikling.
 • Bidra til å opprettholde og videreutvikle samarbeidet med offentlige aktører og andre frivillige organisasjoner.
 • Bidra til effektiv drift igjennom tett dialog med lokale styrer og økt fokus på daglig drift
 • Annet relevant arbeid
Vi søker deg som har/er:  
 • Høyere relevant utdanning på høyskole / universitetsnivå, eller tilsvarende yrkeserfaring
 • Formell kompetanse og/eller lang erfaring med frivillig arbeid / tilsvarende
 • Leder- og tilrettelegger kompetanse og erfaring
 • Undervisnings- og formidlingserfaring
 • God IKT kompetanse for daglig bruk av våre systemer
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ide- og initiativrik, motiverende, selvstendig, løsningsorientert og samarbeidende, fleksibel, ryddig, systematisk, etterrettelig
Vi kan tilby:
 • Varierte, meningsfulle arbeidsdager
 • Samarbeid med enestående frivillige
 • Store muligheter for å gjøre en viktig forskjell på områder som betyr mye for mange
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
Stillingen innebærer i perioder noe forskjøvet arbeidstid, med kvelds- og helgearbeid.
Søker må ha førerkort og disponere bil.
Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.
For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med daglig leder i Hordaland Røde Kors, Lars Atle Skorpen på lars.skorpen@redcross.no eller på 90553222.
Sektor
Organisasjoner
Sted
Sandbrekkeveien 95
5225 Nesttun
Bransje
Ideelle organisasjoner
Organisasjoner
Stillingsfunksjon
Koordinering / Koordinering
Kvalitetssikring / Kvalitetssikring
Planlegger / Planlegger
Kurs og opplæring / Kurs og opplæring
Saksbehandler / Saksbehandler
1
feb

Årsmøte 2018

Til alle medlemmer i Fana Røde Kors

Fana Røde Kors innkaller herved, iht. Lokalforeningens lover, til årsmøte torsdag 15. februar 2018 klokken 19:00– Jacob Kjødesvei 9. Paradis

Registrering av delegater og observatører fra klokken 18.30.

12
mar

Æresmedlem Øyvind Stegen

Under Distriktsårsmøtet til Hordaland Røde Kors lørdag 11. mars ble Øyvind Stegen tildelt den høyeste utmerkelsen i distriktet, tittelen Æresmedlem.

Utmerkelsen ble tildelt av Distriktsstyreleder i Hordaland Røde Kors, Nirmathan Tharmalingam. Han roste Øyvind for det betydelige arbeidet han i gjennom 45 år har lagt ned i Hordaland Røde Kors. Dette har hatt stor betydning for arbeidet internt blant medlemmene i tillegg til de eksterne samarbeidspartnerne til Røde Kors.

Gjennom Hordaland Røde Kors’ over 70 år lange historie er det kun 10 medlemmer som er tildelt tittelen Æresmedlem.

-Jeg trodde jeg visste hva som foregikk i Hordaland Røde Kors, men dette var jeg ikke forberedt på, sier en takknemlig Øyvind Stegen. Han legger til at dette er noe han setter enormt stor pris på.

 

Fotograf: Maria Pile Svåsand, Kommunikasjonsrådgjevar, Hordaland Røde Kors.

3
feb

Innkalling til årsmøte 2016

Ordinært årsmøte i Fana Røde Kors Hjelpekorps blir avholdt onsdag 10. februar, kl. 18:00,
på Paradis (Jacob Kjødes veg 9).

Møt i god tid for registrering, slik at vi kommer i gang presis.
Årskontingent for 2015/2016 må være betalt for å være stemmeberettiget.

Valgkomiteens forslag blir ettersendt, evt. fremlagt på årsmøte.

Lenke til sakspapirene er blitt sendt ut til alle medlemmene i Fana Røde Kors Hjelpekorps via epost og publisert i vår interne Facebook gruppe.
Dersom du ikke har mottatt dette, send epost til: fanarkh@fanarkh.no

Noen sett med årsmøtepapirer vil bli utlagt på huset.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av to til å undertegne protokollen
5. Årsmelding 2015
6. Regnskap 2015
7. Handlingsplan 2016
8. Innkomne forslag
9. Budsjett 2016
10. Valg av styre- og varemedlemmer
11. Valg av valgkomite

For styret i Fana Røde Kors Hjelpekorps

Anita Rødskar
Korpsleder

14
apr

Referat fra årsmøte 2012

Vedlagt ligger referat fra årsmøte i Fana Røde Kors Hjelpekorps datert 07.03.2012

Referat fra Årsmøte 2012