Årsmøte

12
mar

Æresmedlem Øyvind Stegen

Under Distriktsårsmøtet til Hordaland Røde Kors lørdag 11. mars ble Øyvind Stegen tildelt den høyeste utmerkelsen i distriktet, tittelen Æresmedlem.

Utmerkelsen ble tildelt av Distriktsstyreleder i Hordaland Røde Kors, Nirmathan Tharmalingam. Han roste Øyvind for det betydelige arbeidet han i gjennom 45 år har lagt ned i Hordaland Røde Kors. Dette har hatt stor betydning for arbeidet internt blant medlemmene i tillegg til de eksterne samarbeidspartnerne til Røde Kors.

Gjennom Hordaland Røde Kors’ over 70 år lange historie er det kun 10 medlemmer som er tildelt tittelen Æresmedlem.

-Jeg trodde jeg visste hva som foregikk i Hordaland Røde Kors, men dette var jeg ikke forberedt på, sier en takknemlig Øyvind Stegen. Han legger til at dette er noe han setter enormt stor pris på.

 

Fotograf: Maria Pile Svåsand, Kommunikasjonsrådgjevar, Hordaland Røde Kors.

3
feb

Innkalling til årsmøte 2016

Ordinært årsmøte i Fana Røde Kors Hjelpekorps blir avholdt onsdag 10. februar, kl. 18:00,
på Paradis (Jacob Kjødes veg 9).

Møt i god tid for registrering, slik at vi kommer i gang presis.
Årskontingent for 2015/2016 må være betalt for å være stemmeberettiget.

Valgkomiteens forslag blir ettersendt, evt. fremlagt på årsmøte.

Lenke til sakspapirene er blitt sendt ut til alle medlemmene i Fana Røde Kors Hjelpekorps via epost og publisert i vår interne Facebook gruppe.
Dersom du ikke har mottatt dette, send epost til: fanarkh@fanarkh.no

Noen sett med årsmøtepapirer vil bli utlagt på huset.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av to til å undertegne protokollen
5. Årsmelding 2015
6. Regnskap 2015
7. Handlingsplan 2016
8. Innkomne forslag
9. Budsjett 2016
10. Valg av styre- og varemedlemmer
11. Valg av valgkomite

For styret i Fana Røde Kors Hjelpekorps

Anita Rødskar
Korpsleder

14
apr

Referat fra årsmøte 2012

Vedlagt ligger referat fra årsmøte i Fana Røde Kors Hjelpekorps datert 07.03.2012

Referat fra Årsmøte 2012