Regionkurs

5
jun

Regionkurs på Bømlo

Fana Røde Kors Hjelpekorps deltok med 5 medlemmer på årets regionkurs på Bømlo. I løpet av pinsehelgen deltok deltakerne på ulike kurs som videregående førstehjelp, lagledelse søk & redning  og videregående vannredning. I tillegg var det arrangert kurs i ATV-kjøring og sminke/markør.

Dette er tredje gangen at hjelpekorps fra hele Hordaland er samlet på Bømlo til regionkurs i pinsen. I 2015 deltok Røde Kors på 145 aksjoner i Hordaland. Dette er det høyeste tallet siden de begynte med systematiske målinger i 2007.

 

 

16
mai

Regionkurs på Bømlo

Om lag 100 frivillige i Røde Kors Hjelpekorps brukte pinsen til å gjennomføre ulike kurs og øvinger med Bømlo folkehøgskole som base.

Dette er tredje gangen at hjelpekorps fra hele Hordaland er samlet på Bømlo i pinsen til regionkurs. Frem til mandag 2. pinsedag skal de gjennomføre kurs i ettersøkingsledelse, videregåande førstehjelp, ATV-kjøring og sminke/markør.

Røde Kors hjelpekorps assisterer ofte politiet og hovudredningssentralen i samband med søk- og redningsoppdrag. Og slike blir det stadig flere av.
I 2015 deltok Røde Kors Hjelpekorps på 145 aksjoner i Hordaland. Dette er det høyeste tallet siden en begynte med systematiske målinger i 2007.

 

 

20
mar

Invitasjon til Regionkurshelg

Minner om Regionkurs som går av stabelen på Bømlo i pinsen

Bømlo folkehøgskule, Olavsplasset 11, 5437 Finnås
Folkehøgskulen ligg på Våge, rett sør for Sakseid
Dato: 12-16 mai 2016.
Fristen for påmelding er 4.april.

Gi tilbakemelding til

fanarkh@fanarkh.no om du ønsker å ta et kurs. Deretter skal man melde seg på både i Ressurssystemet og på Questback.

Kursene som skal arrangeres

 • ASOR – Barmark (Aksjonsledelse Søk og Redning) vil gi deltagerne nødvendige holdninger, ferdigheter og kunnskap til å kunne lede et hjelpekorps i søk og redningsinnsats under ulike forhold i barmark.
 • Videregående førstehjelp gir deg mulighet til å utvide kunnskaper og ferdigheter innen førstehjelp.
 • Sminke og markørkurs er et kurs som viser hvordan man sminker opp markører til bruk i førstehjelpskurs og øvelser i Røde Kors.
 • Vann B / V-vann Kurset skal gi deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre sentrale lederoppgaver ved vannrednings innsats. Gjennom kurset vil deltakerne bli utfordret i situasjoner som vi kan bli stilt ovenfor i vår tjeneste. Deltakerne skal gjennom kurset bli kjent med redningstjenesten til sjøs og få en felles forståelse for dens oppgaver og utførelse
 • Kvalifisert ATV-kurs Kurset skal gi deltakerne den kompetansen som er påkrevd og nødvendig for å kjøre ATV på en ansvarlig måte i oppdrag for Røde Kors.

Forutsetning for deltakelse på kurs

 • 18 års aldersgrense på de fleste kurs (unntak ASOR og Vann B som har 20 års aldersgrense)
 • Aktiv i Røde Kors Hjelpekorps
 • Godkjent førstehjelpskunnskaper og ID-kort
 • Bekreftelse fra lokal korpsledelse
 • Relevant bakgrunnskunnskap (les mer under omtale av hvert kurs)
 • God fysisk og psykisk form

Du kan lese mer om regionkurset her: Regionkurshelg 2016

Den komplette invitasjonen til kurset kan du laste ned som PDF.

Påmelding skjer både i ressurssystemet og på Questback (påmeldinger MÅ registreres begge steder).

Velkommen til regionkurs 2016!