Aksjonsrapport 2015

Aksjonsrapport for Fana Røde Kors Hjelpekorps for 2015

Sist oppdatert: 23.12.2015

Korpset har deltatt på nesten alle aksjoner som er blitt varslet i 2015 med unntak fra to aksjoner. Noen av aksjonene har bare vært forvarsler om aksjon eller aksjon har blitt stoppet før utkjøring.

Korpset har i 2015 deltatt på 39 (2014: 22) aksjoner, fordelt på 27 aksjoner rekvirert av politi, 2 ambulanseoppdrag utenfor vei (AMK) og 10 forvarsler. Totalt har korpset stilt med 150 mannskaper, som gir ett gjennomsnitt på 5,4 mannskap pr. aksjon. Det ble totalt utført 721 tjenestetimer på aksjon (tid regnet fra varsling til dimittert huset).
Totalt antall aksjoner i Hordaland RKH har vært stabilt, mens Område 2 hadde en liten oppgang i antall aksjoner i forhold til året før.

Antall aksjoner: 39 (2014:22)
Total antall deltagere på aksjoner: 150
Total antall timeforbruk: 721

Forhåndsvarsel/Aksjon avsluttet etter kort tid: 10
Ambulanseoppdrag utenfor vei: 2
Henteoppdrag:2
Snøskred: 1
Leteaksjon: 24

Av korpset sine aktive medlemmer var det totalt 30 medlemmer som har deltatt på ulike aksjoner i 2015. Vi ønsker å sende en ekstra stor takk til følgende medlemmer som har bidratt mye og har hver brukt over 40 tjenestetimer som frivillig mannskap på aksjoner gjennom året:

I alfabetisk rekkefølge:

  • Charlene Jensen
  • Eirik Stegen
  • Frank Uthaug
  • Linda Iversen
  • Solveig Furset
  • Tor Erik Frøseth

Oversikt over aksjoner 2015:

Arkiv

Kategorier

Om Fana Røde Kors Hjelpekorps

Orgnr. 971 352 264
Korpsleder: Øyvind Stegen
Operativ leder: Synnøve Frotjold
Administrativ leder: Ole Myhre

Telefon: 55 91 02 02
Mobil: 934 36 880 (vakt telefon)
(kun viktige henvendelser)
E-post: fanarkh@fanarkh.no