Røde Kors inviterer alle innbyggjarar i Hordaland på fyrstehjelpskurs

Røde Kors inviterer alle innbyggjarar i Hordaland på fyrstehjelpskurs
– held 100 gratis kurs i løpet av ei veke!

8.mai er Røde Kors-dagen, og i år vil me har ekstra fokus på personleg beredskap. Ein av dei enklaste og mest effektive måtane å auke sin eigen beredskap på, er å ha oppdaterte fyrstehjelpskunnskapar.

Difor inviterer lokalforeiningane i Røde Kors i Hordaland til 100 heilt gratis fyrstehjelpskurs! Nettsida www.100kurs.no vert lansert i dag, og påmeldinga er med det starta! Kursa er for privatpersonar som ynskjer å vere betre rusta i ein uønskt situasjon, og ein kan allereie no melde seg på.

– Mange av oss vil i løpet av livet komme opp i ein situasjon der me treng fyrstehjelpskunnskapar. Det kan vere større og mindre ulukker, akutt sjukdom, større beredskapshendingar eller andre ting. Nordmenn flest er flinke til å hjelpe i slike situasjonar, men forskinga viser at dei som nyleg har teke fyrstehjelpskurs, gjer det langt betre enn dei som ikkje har det. Ei undersøking Røde Kors har gjort viser at under halvparten av oss har teke eit fyrstehjelpskurs i løpet av dei to siste åra, seier distriktsstyreleiar i Hordaland Røde Kors, Nirmathan Tharmalingam.

Fyrstehjelpskunnskap er ferskvare, og kan bety forskjellen på liv og død når ulukka rammar.

Røde Kors skal halde kurs frå Nordhordland til Etne, og frå Bømlo til Eidfjord, så alle hordalendingar skal ha moglegheita til å finne eit kurs nær seg. Kursa er på 3 timar og gir kunnskapar i livreddande fyrstehjelp med pasientundersøking, frie luftvegar, sideleie og hjarte- lungeredning. Ein får kursbevis for bestått kurs. Det vil vere kurs fleire stadar i Hordaland kvar dag mellom 2. og 11.mai.

Ved å gå inn på www.100kurs.no kan ein sjå kvar og når kursa skal vere – og melde seg på det som passar best. Her er det fyrstemann til mølla som gjeld!

Fana Røde Kors vil avholde førstehjelpkurs på følgende tid:
dato: 02.05, 03.05 og 04.05
kl.: 18:00
Varighet: 3 timer
Sted: Røde Kors huset til Fana Røde Kors (Jacob Kjødes veg 9, 5232 Paradis)

Oppstart av nytt grunnkurs for nye medlemmer

Det ble en spennende kurskveld for våre nye medlemmer som deltar på grunnkurset i kvalifisert førstehjelp som startet opp denne helgen. En stor takk til Anders Toft (Laksevåg RKH) og Tor Erik Frøseth (Fana RKH) som gjorde kvelden ekstra realistisk!

Alle medlemmene må gå gjennom følgende kursplan for å bli godkjente medlemmer i hjelpekorpset:

Arrangeres av Fana Røde Kors:

 • Introduksjon til Røde Kors
 • Psykososial Førstehjelp

Arrangeres av Fana Røde Kors Hjelpekorps:

 • Introduksjon til Røde Kors Hjelpekorps
 • 30 timer Kvalifisert førstehjelp
 • Kvalifisert Samband
 • Kvalifisert Søk og Redning

Etter bestått kurs vil du være godkjent medlem av Røde Kors Hjelpekorps. Du vil da kunne delta på lete- og redningsaksjoner, sanitetsvakter og andre aktiviteter i regi av Røde Korps Hjelpekorps.

 

 

Norsk grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter 5 timer DHLR

[tooltip title=»Tooltip Text»][/tooltip]

Norsk grunnkurs i halvautomatisk hjertestarter gjennomføres over 5 timer og kvalifiserer deltakerne til bruk av hjertestarter.

Det forventes at deltakerne har gjennomført et hjerte- lungeredningskurs på forhånd.

Delegeringsbevis blir utstedt som bevis på at deltakeren kan bruke hjertestarteren.

Kurset består av en blanding av teori og praksis.
Kurset har en begrensning på maks 8 deltakere pr kurs. Dette grunnet de praktiske øvelsene og den individuelle oppfølgingen fra instruktøren.

Kursinnhold 4-5 timer DHLR

 • Kjeden som redder liv
 • Hjertestarterens funksjon
 • Hjerte- lungeredning uten hjertestarter
 • Indikasjon for bruk av hjertestarter
 • Hjerteinfarkt og hjertestans
 • Pasientsikkerhet
 • Vedlikehold av hjertestarteren
 • Juridiske spørsmål og rapporteringsrutiner ved bruk av hjertestarteren.

Førstehjelp for barn 4 timer

Kurset er på 4 timer og er rettet mot førstehjelp på barn. Kurset tar for seg sykdom og skade som kan skje i hjemmet og i barnehage.

Kurset er rettet mot personer som har kontakt med eller jobber med barn, og ønsker å lære hva man gjøre hvis noe skjer med barn fra 0-8 år.
Praktisk trening på baby og barnedukker.

Vi har også et 4 timers repetisjonskurs rettet mot barn.

Kursinnhold 4 timer

 • Varsling nødnummer 113
 • Kjeden som redder barn
 • Undersøkelse av sykt eller skadet barn
 • Bevisstløshet og sideleie
 • Livløshet og HLR
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Akutt sykdom

Trafikalt grunnkurs – førstehjelp

Kurset inngår i den obligatoriske delen av 16 timers Trafikale grunnkurs som alle må ta før de kan øvelseskjøre for førerkort.

Kurset er utviklet for veidirektoratet av Norsk førstehjelpsråd.
Veidirektoratet krever at instruktøren er sertifisert for dette kurset siden det er en kursmodell som er rettet mot førstehjelp i trafikken.

Kurset er på 4 timer der 3 timer gjennomføres som et kurs og den fjerde timen som en del av øvelseskjøringen på trafikkskolen. Tanken fra Norsk førstehjelpsråd er at den fjerde timen blir en repeterende øvelse når eleven har øvelseskjørt en del.

Kursinnhold

 • Holdninger og initiativ ved trafikkulykker
 • Sikringstiltak ulykkessted
 • Varsling nødnummer
 • Undersøkelse skadet person
 • Sikring frie luftveier og sideleie
 • Sirkulasjonssvikt
 • Stabilisering ved nakke/hodeskade
 • Praktisk øvelse trafikkulykke
 • En times ulykkesøvelse med kjørelærer

Repetisjonskurs NGF 4 timer

Kurset bygger på Norsk grunnkurs i førstehjelp, men er et kortere repetisjonskurs for de som tidligere har gjennomgått kurs. utviklet av Norsk førstehjelpsråd og tar for seg livreddende førstehjelp samt sykdommer og skader som er vanlig forekommende.

Vi anbefaler at det gjennomføres et repetisjonskurs årlig.

Kursinnhold 4 timer

 • Varsling til nødnummer 113
 • Undersøkelse av syk/skadet person
 • Bevisstløshet og sideleie
 • Livløshet og hjerte- lungeredning
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Akutt sykdom/skade

Trafikalt instruktørkurs i førstehjelp 12 timer

Opplæringen består av 3 deler. Den første er gjennomføring av et ordinært trafikalt kurs, den andre delen er en fordypning i førstehjelp, og i den tredje delen skal kursdeltakerne i fellesskap undervise et trafikalt grunnkurs i førstehjelp med tilbakemelding fra hovedinstruktør.

For å undervise ved dette kurset kreves det at instruktøren er sertifisert hovedin-
struktør fra Norsk Førstehjelpsraåd. Dette krever Vegdirektoratet.
Kursopplegget godkjenner deltakerne til å undervise elever på kjøreskole i
det Trafikale Grunnkurs i Førstehjelp.

De godkjente hovedinstruktørene og instruktørene legges ut på Norsk Første-
hjelpsraåds nettsider der trafikkstasjonene går inn og sjekker i forbindelse med
utskriving av førerkort.

Kursinnhold

 1. 4 timer Gjennomføring som elev et ordinært grunnkurs i førstehjelp.
 2. 4 timer Hjerte-lungeredning. Fordypning i temaene blødning/sirkulasjonssvikt-skader i bryst-hode og nakkeskader. Organisering kurs.
 3. 4 timer Deltakerne forestår i grupper selv undervisningen i grunnkursplanen.

12 timer førstehjelpskurs

Kurset er i henhold til retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Sikkerhetsorganisasjon og tar for seg den livreddende førstehjelpen i tillegg til skader og ulykker som ka skje på en arbeidsplass.

Kurset er godkjent for industrivern og egner seg for tung og lettere industri, verneombud, vektere og førstehjelpsansvarlige i bedrifter.

Kursinnhold 12 timer

 • Varsling nødnummer 113
 • Undersøkelse av sykt eller skadet person
 • Bevisstløshet -årsaker og tiltak
 • Livløshet -årsaker og tiltak
 • HLR -hjerte og lungeredning -praktisk trening på dukker
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Akutt hjertesykdom
 • Opptreden ved skade og ulykke
 • Praktisk øvelse akutt skade og sykdom
 • Skadelære
 • Forgiftninger
 • Brann og kjemikalieskade
 • Elektriske skader

Førstehjelp for deg som har omsorg for barn 5 eller 6 timer

Kurset er på 5 eller 6 timer og er rettet mot førstehjelp på barn. Kurset tar for seg sykdom og skade som kan skje i hjemmet og i barnehage.

Kurset er rettet mot personer som har kontakt med eller jobber med barn, og ønsker å lære hva man kan gjøre hvis noe skjer med barn fra 0-8 år. Det er praktisk trening på baby og barnedukker.
Vi har også et 4 timers repetisjonskurs rettet mot barn.

Kursinnhold 5 eller 6 timer

 • Varsling nødnummer 113
 • Kjeden som redder barn
 • Undersøkelse av sykt eller skadet barn
 • Bevisstløshet og sideleie
 • Livløshet og HLR
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Akutt sykdom og skadde barn
 • Småskader på barn

På et 6 timers kurs kan vi ta opp evt. ønsket tema siste time.

Hjerte- lungeredningskurs (HLR)

Kurset er et 3 timers kurs med fokus på hjerte/lunge redning. Kurset er i henhold til retningslinjer gitt av Norsk førstehjelpsråd.

Kursinnhold 3 timer HLR

 • Varsling nødnummer 113
 • Undersøkelse av syk/skadet person
 • Bevisstløshet og sideleie
 • Livløshet og hjerte- lungeredning
 • Fremmedlegeme i halsen

Maks antall deltakere er 15. Deltakerne får kursbevis på et HLR kurs.

Arkiv

Kategorier

Om Fana Røde Kors Hjelpekorps

Orgnr. 971 352 264
Korpsleder: Øyvind Stegen
Operativ leder: Synnøve Frotjold
Administrativ leder: Ole Myhre

Telefon: 55 91 02 02
Mobil: 934 36 880 (vakt telefon)
(kun viktige henvendelser)
E-post: fanarkh@fanarkh.no