Medlemservice

Dette er en tjeneste for dere som allerede er medlem av Fana Røde Kors Hjelpekorps.

Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap i Fana Røde Kors Hjelpekorps kan sendes til:

[icon icon=»mail» color=»main_color» size=»small» icon_solid=»no»][/icon] medlemservice@fanarkh.no

Medlemservice kan hjelpe deg med:

 • Innmelding
 • Utmelding/ Flytting
 • Bestilling av Røde Kors medlemskort
 • Bestilling av Røde Kors Hjelpekorps ID-kort (bestilles nå selv av hvert enkelt medlem etter endt utdannelse)
 • Endring av privat adresse
 • Endring av e-post adresser
 • Endring av telefon nummer
 • Endring av medlemskap status

Bestilling av Røde Kors ID-kort

Nye medlemmer må avvente med å bestille et Røde Kors ID-kort via Ressurssystemet til Røde Kors grunnutdanningen deres er fullført og er blitt registrert av distriktskontoret. Dvs at et nytt medlem må først fullføre følgende kurs i grunnopplæringen:

 • Dette er Røde Kors/Introduksjon til Røde Kors Hjelpekorps
 • Kvalifisert førstehjelp
 • Grunnkurs Samband / Nødnett
 • GSOR (Grunnkurs Søk og Redning)/KSOR (Krevende Søk og Redning)

For medlemmer som tar regodkjenning (etter 3 år) vil distriktskontoret til Hordaland Røde Kors automatisk bestille et nytt Røde Kors ID-kort til disse medlemmene når de får tilsendt hjelpkorpsprøven og får denne registrert.

Krav til aktive medlemmer er:

 • være fylt 17 år for å delta i tjeneste.
 • ha gjennomført introduksjonskurs for nye medlemmer i Røde Kors
 • ha gjennomført Røde Kors Hjelpekorps grunnopplæring eller tilsvarende, og bestått Hjelpekorpsprøven.
 • underskrive og overholde Etikk og taushetserklæringen, som fornyes hvert 3. år, samtidig med Hjelpekorpsprøven.
 • ha betalt medlemskontingenten til Røde Kors.
 • gjennomføre og bestå “Hjelpekorpsprøven” (regodkjenning) hvert 3. år.
 • godkjente medlemmer skal bære ID-kort.

Arkiv

Kategorier

Om Fana Røde Kors Hjelpekorps

Orgnr. 971 352 264
Korpsleder: Øyvind Stegen
Operativ leder: Synnøve Frotjold
Administrativ leder: Ole Myhre

Telefon: 55 91 02 02
Mobil: 934 36 880 (vakt telefon)
(kun viktige henvendelser)
E-post: fanarkh@fanarkh.no