Førstehjelp for deg som har omsorg for barn 5 eller 6 timer

Kurset er på 5 eller 6 timer og er rettet mot førstehjelp på barn. Kurset tar for seg sykdom og skade som kan skje i hjemmet og i barnehage.

Kurset er rettet mot personer som har kontakt med eller jobber med barn, og ønsker å lære hva man kan gjøre hvis noe skjer med barn fra 0-8 år. Det er praktisk trening på baby og barnedukker.
Vi har også et 4 timers repetisjonskurs rettet mot barn.

Kursinnhold 5 eller 6 timer

  • Varsling nødnummer 113
  • Kjeden som redder barn
  • Undersøkelse av sykt eller skadet barn
  • Bevisstløshet og sideleie
  • Livløshet og HLR
  • Fremmedlegeme i halsen
  • Akutt sykdom og skadde barn
  • Småskader på barn

På et 6 timers kurs kan vi ta opp evt. ønsket tema siste time.

Comments are closed.