Trafikalt instruktørkurs i førstehjelp 12 timer

Opplæringen består av 3 deler. Den første er gjennomføring av et ordinært trafikalt kurs, den andre delen er en fordypning i førstehjelp, og i den tredje delen skal kursdeltakerne i fellesskap undervise et trafikalt grunnkurs i førstehjelp med tilbakemelding fra hovedinstruktør.

For å undervise ved dette kurset kreves det at instruktøren er sertifisert hovedin-
struktør fra Norsk Førstehjelpsraåd. Dette krever Vegdirektoratet.
Kursopplegget godkjenner deltakerne til å undervise elever på kjøreskole i
det Trafikale Grunnkurs i Førstehjelp.

De godkjente hovedinstruktørene og instruktørene legges ut på Norsk Første-
hjelpsraåds nettsider der trafikkstasjonene går inn og sjekker i forbindelse med
utskriving av førerkort.

Kursinnhold

  1. 4 timer Gjennomføring som elev et ordinært grunnkurs i førstehjelp.
  2. 4 timer Hjerte-lungeredning. Fordypning i temaene blødning/sirkulasjonssvikt-skader i bryst-hode og nakkeskader. Organisering kurs.
  3. 4 timer Deltakerne forestår i grupper selv undervisningen i grunnkursplanen.

Comments are closed.