Lover og Regler

Regelverk for Norges Røde Kors Hjelpekorps

Adobe Acrobat Reader PDF

Dokument: Regelverk Røde Kors Hjelpekorps revidert 04.10.2013

Regelverket bygger på Lover for Røde Kors, Kommentarer til lover for Røde Kors, Lovnormer for hhv. distrikt og lokalforening, Retningslinjer for valg i Røde Kors, Instruks for Røde Kors Hjelpekorps samt Instrukser for hhv. Landsråd Røde Kors Hjelpekorps, Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps og Lokalråd Røde Kors Hjelpekorps.

 

Lover for Fana Røde Kors

Adobe Acrobat Reader PDF

Dokument: Lover for Fana Røde Kors

Fana Røde Kors er stiftet den 8.november 1946. Den er en selv­stendig forening med egne med­lem­mer som slutter opp om Røde Kors’ formål og prinsipper, blant annet ved å avdekke lo­kale ­behov innen redningsberedskap og omsorgsberedskap, ta initiativ til aktivi­teter, kurs, beredskapstiltak o.l., samt gi tilbud til ulike grup­per/mennesker i nær­miljøet.

Fana Røde Kors representerer Norges Røde Kors og Hordaland Røde Kors innenfor sitt geo­gra­fiske område.

Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors virksomhet i sitt lokalmiljø.

Foreningen skal drive Røde Kors arbeid i over­ensstemmelse med Lover for Røde Kors, og beslut­ninger fattet av Landsmøtet, Landsstyret og Hordaland Røde Kors jf. Lover for Røde Kors §§ 13 og 17, første ledd.

 

Vedtak og Orienteringer av Varig Verdi VOVV juni 2015

Adobe Acrobat Reader PDF

Dokument: Vedtak og Orienteringer av Varig Verdi VOVV juni 2015

 

Lover for Fana Røde Kors Hjelpekorps (1986)

Adobe Acrobat Reader PDF

Dokument: Lover for Fana Røde Kors Hjelpekorps (1986)

 

Arkiv

Kategorier

Om Fana Røde Kors Hjelpekorps

Orgnr. 971 352 264
Korpsleder: Øyvind Stegen
Operativ leder: Synnøve Frotjold
Administrativ leder: Ole Myhre

Telefon: 55 91 02 02
Mobil: 934 36 880 (vakt telefon)
(kun viktige henvendelser)
E-post: fanarkh@fanarkh.no