Regionkurs på Bømlo

Fana Røde Kors Hjelpekorps deltok med 5 medlemmer på årets regionkurs på Bømlo. I løpet av pinsehelgen deltok deltakerne på ulike kurs som videregående førstehjelp, lagledelse søk & redning  og videregående vannredning. I tillegg var det arrangert kurs i ATV-kjøring og sminke/markør.

Dette er tredje gangen at hjelpekorps fra hele Hordaland er samlet på Bømlo til regionkurs i pinsen. I 2015 deltok Røde Kors på 145 aksjoner i Hordaland. Dette er det høyeste tallet siden de begynte med systematiske målinger i 2007.

 

 

Travel kurshelg

Helgen 21-23.04 hadde Fana Røde Kors Hjelpekorps flere medlemmer på kurs i søk og redning (GSOR/KSOR) på Fjell festning. Fra strålende sol til snøstorm fikk deltagerne prøve seg på det meste.

Vi ønsker å takke arrangørene og alle deltagere for en god innsats og samarbeid; med deltagere fra Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps, Sotra Røde Kors Hjelpekorps, Fana Røde Kors Hjelpekorps og Bergen Røde Kors Hjelpekorps.

I tillegg hadde Fana Røde Kors Hjelpekorps medlemmer på kurs i Kvalifisert Vannredning (KVANN) og alle medlemmene bestod med glans.

Hordalandsbåten sto i fronten for kurset og sammen med instruktører fra Nordhordaland RKH og Bømlo RKH så sørget de for at det faglige var på topp.
Fana Røde Kors Hjelpekorps har virkelig fått ett flott kompetanseløft denne helgen med både mannskaper på GSOR/KSOR og KVANN.

Totalt var det 13 medlemmer som har deltatt på disse kursene i helgen. Takk for at dere bruker fritiden deres på å få løftet kompetansen og bidrar til å gjøre hjelpekorpset best på søk og redning fra fjord til fjell.

 

 

Røde Kors inviterer alle innbyggjarar i Hordaland på fyrstehjelpskurs

Røde Kors inviterer alle innbyggjarar i Hordaland på fyrstehjelpskurs
– held 100 gratis kurs i løpet av ei veke!

8.mai er Røde Kors-dagen, og i år vil me har ekstra fokus på personleg beredskap. Ein av dei enklaste og mest effektive måtane å auke sin eigen beredskap på, er å ha oppdaterte fyrstehjelpskunnskapar.

Difor inviterer lokalforeiningane i Røde Kors i Hordaland til 100 heilt gratis fyrstehjelpskurs! Nettsida www.100kurs.no vert lansert i dag, og påmeldinga er med det starta! Kursa er for privatpersonar som ynskjer å vere betre rusta i ein uønskt situasjon, og ein kan allereie no melde seg på.

– Mange av oss vil i løpet av livet komme opp i ein situasjon der me treng fyrstehjelpskunnskapar. Det kan vere større og mindre ulukker, akutt sjukdom, større beredskapshendingar eller andre ting. Nordmenn flest er flinke til å hjelpe i slike situasjonar, men forskinga viser at dei som nyleg har teke fyrstehjelpskurs, gjer det langt betre enn dei som ikkje har det. Ei undersøking Røde Kors har gjort viser at under halvparten av oss har teke eit fyrstehjelpskurs i løpet av dei to siste åra, seier distriktsstyreleiar i Hordaland Røde Kors, Nirmathan Tharmalingam.

Fyrstehjelpskunnskap er ferskvare, og kan bety forskjellen på liv og død når ulukka rammar.

Røde Kors skal halde kurs frå Nordhordland til Etne, og frå Bømlo til Eidfjord, så alle hordalendingar skal ha moglegheita til å finne eit kurs nær seg. Kursa er på 3 timar og gir kunnskapar i livreddande fyrstehjelp med pasientundersøking, frie luftvegar, sideleie og hjarte- lungeredning. Ein får kursbevis for bestått kurs. Det vil vere kurs fleire stadar i Hordaland kvar dag mellom 2. og 11.mai.

Ved å gå inn på www.100kurs.no kan ein sjå kvar og når kursa skal vere – og melde seg på det som passar best. Her er det fyrstemann til mølla som gjeld!

Fana Røde Kors vil avholde førstehjelpkurs på følgende tid:
dato: 02.05, 03.05 og 04.05
kl.: 18:00
Varighet: 3 timer
Sted: Røde Kors huset til Fana Røde Kors (Jacob Kjødes veg 9, 5232 Paradis)

Travel påske for Fana Røde Kors Hjelpekorps

Hele seks ganger mellom palmelørdag og 2.påskedag har Vest Politidistrikt anmodet oss å bistå i søk etter savnede personer. Sammen med andre organisasjoner og etater har vi både tidlig morgen, sen kveld og om natten blitt varslet om aksjoner både i Bergen og i nabo kommuner. De fleste aksjonene har vært relativt kortvarig, og har fått en lykkelig utgang.

Vi i Fana RKH har bidratt med relativt mange mannskaper i de forskjellige aksjoner, og ved begge aksjoner der søksmannskaper gjorde funn var medlemmer fra oss involvert. Nok en gang godt samarbeid og samhandling blant de involverte organisasjoner og etater, og vi ønsker alle vel overstått påske!

Vi går nå inn i travel tid både når det gjelder både kursing av egne mannskaper og sanitetsvakter.

Kommende kurs

 • Allerede kommende helg deltar 13 av våre medlemmer på kurs for å kunne utføre søk- og redningstjenesten enda bedre.
 • På kurset «K-VANN» skal 7 av våre medlemmer kurses i det å drive søk- og redning nær, og i , sjø og vann.
 • På kurset «KSOR» skal 6 av våre nye medlemmer gjennomføre kurset som kreves for å delta i søks- og redningsaksjoner. Disse har på forhånd gjennomført kursene «Introduksjon til Røde Kors», «Psykososial førstehjelp», «Grunnkurs førstehjelp (inkl. teoretisk og praktisk eksamen)» , samt «Nødnett/sambandskurs.»

Det kreves altså relativt mye kursing før man får delta ved aksjoner. Og i tillegg drives det mye kursing når det gjelder videreutdanning innen aktuelle aktiviteter.

Oppstart av nytt grunnkurs for nye medlemmer

Det ble en spennende kurskveld for våre nye medlemmer som deltar på grunnkurset i kvalifisert førstehjelp som startet opp denne helgen. En stor takk til Anders Toft (Laksevåg RKH) og Tor Erik Frøseth (Fana RKH) som gjorde kvelden ekstra realistisk!

Alle medlemmene må gå gjennom følgende kursplan for å bli godkjente medlemmer i hjelpekorpset:

Arrangeres av Fana Røde Kors:

 • Introduksjon til Røde Kors
 • Psykososial Førstehjelp

Arrangeres av Fana Røde Kors Hjelpekorps:

 • Introduksjon til Røde Kors Hjelpekorps
 • 30 timer Kvalifisert førstehjelp
 • Kvalifisert Samband
 • Kvalifisert Søk og Redning

Etter bestått kurs vil du være godkjent medlem av Røde Kors Hjelpekorps. Du vil da kunne delta på lete- og redningsaksjoner, sanitetsvakter og andre aktiviteter i regi av Røde Korps Hjelpekorps.

 

 

Invitasjon til Grunnkurs høsten 2016

Fana Røde Kors Hjelpekorps inviterer til grunnkurs. Dette kurset består av Introduksjon til Røde Kors Hjelpekorps, 30 timer Kvalifisert førstehjelp, Kvalifisert Samband og Kvalifisert Søk og Redning. Alle kursene er bestått/ikke bestått.

Etter bestått kurs vil du være godkjent medlem av Røde Kors Hjelpekorps. Du vil da kunne delta på lete- og redningsaksjoner, sanitetsvakter og andre aktiviteter i regi av Røde Korps Hjelpekorps.

Kursene: Introduksjon til Røde Kors og Psykososial Førstehjelp arrangeres av Fana Røde Kors.

Timeplan (ca. tider)
Introduksjon til Røde Kors Hjelpekorps
Tirsdag 13. september 18:00 – 21:00

Kvalifisert Førstehjelp
Fredag 16. september 18:00 – 21:00
Lørdag 17. september 09:00 – 18:00
Søndag 18. september 09:00 – 18:00
Onsdag 21. september 18:00 – 21:00
Onsdag 28. september 18:00 – 21:00
Fredag 30. september 18:00 – 21:00
Lørdag 1. oktober 09:00 – 18:00
Søndag 2. oktober 09:00 – 18:00
Tirsdag 4. oktober 18:00 – 21:00

Kvalifisert Samband
Lørdag 15. oktober 10:00 – 17:00
Søndag 16. oktober 10:00 – 17:00

Kvalifisert Søk og Redning
Tirsdag 1. november 18:00 – 21:00
Torsdag 3. november 18:00 – 21:00
Tirsdag 8. november 18:00 – 21:00
Torsdag 10. november 18:00 – 21:00
Fredag 25. november 17:00 –
Lørdag 26. november Hele dagen
Søndag 27. november – 16:00

Påmelding til fanarkh@fanarkh.no

Spørsmål kan rettes til egen korpsledelse eller til undertegnede.

Velkommen på kurs!
Operativ Leder
Fana Røde Kors Hjelpekorps
operativ.leder@fanarkh.no

 

Regionkurs på Bømlo

Om lag 100 frivillige i Røde Kors Hjelpekorps brukte pinsen til å gjennomføre ulike kurs og øvinger med Bømlo folkehøgskole som base.

Dette er tredje gangen at hjelpekorps fra hele Hordaland er samlet på Bømlo i pinsen til regionkurs. Frem til mandag 2. pinsedag skal de gjennomføre kurs i ettersøkingsledelse, videregåande førstehjelp, ATV-kjøring og sminke/markør.

Røde Kors hjelpekorps assisterer ofte politiet og hovudredningssentralen i samband med søk- og redningsoppdrag. Og slike blir det stadig flere av.
I 2015 deltok Røde Kors Hjelpekorps på 145 aksjoner i Hordaland. Dette er det høyeste tallet siden en begynte med systematiske målinger i 2007.

 

 

Invitasjon til Regionkurshelg

Minner om Regionkurs som går av stabelen på Bømlo i pinsen

[icon icon=»location» color=»main_color» size=»small» icon_solid=»no»][/icon]Bømlo folkehøgskule, Olavsplasset 11, 5437 Finnås
[icon icon=»map» color=»main_color» size=»small» icon_solid=»no»][/icon] Folkehøgskulen ligg på Våge, rett sør for Sakseid
Dato: 12-16 mai 2016.
Fristen for påmelding er 4.april.

Gi tilbakemelding til [icon icon=»mail» color=»main_color» size=»small» icon_solid=»no»][/icon] fanarkh@fanarkh.no om du ønsker å ta et kurs. Deretter skal man melde seg på både i Ressurssystemet og på Questback.

Kursene som skal arrangeres

 • ASOR – Barmark (Aksjonsledelse Søk og Redning) vil gi deltagerne nødvendige holdninger, ferdigheter og kunnskap til å kunne lede et hjelpekorps i søk og redningsinnsats under ulike forhold i barmark.
 • Videregående førstehjelp gir deg mulighet til å utvide kunnskaper og ferdigheter innen førstehjelp.
 • Sminke og markørkurs er et kurs som viser hvordan man sminker opp markører til bruk i førstehjelpskurs og øvelser i Røde Kors.
 • Vann B / V-vann Kurset skal gi deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre sentrale lederoppgaver ved vannrednings innsats. Gjennom kurset vil deltakerne bli utfordret i situasjoner som vi kan bli stilt ovenfor i vår tjeneste. Deltakerne skal gjennom kurset bli kjent med redningstjenesten til sjøs og få en felles forståelse for dens oppgaver og utførelse
 • Kvalifisert ATV-kurs Kurset skal gi deltakerne den kompetansen som er påkrevd og nødvendig for å kjøre ATV på en ansvarlig måte i oppdrag for Røde Kors.

Forutsetning for deltakelse på kurs

 • 18 års aldersgrense på de fleste kurs (unntak ASOR og Vann B som har 20 års aldersgrense)
 • Aktiv i Røde Kors Hjelpekorps
 • Godkjent førstehjelpskunnskaper og ID-kort
 • Bekreftelse fra lokal korpsledelse
 • Relevant bakgrunnskunnskap (les mer under omtale av hvert kurs)
 • God fysisk og psykisk form

Du kan lese mer om regionkurset her: Regionkurshelg 2016

Den komplette invitasjonen til kurset kan du laste ned som PDF.

Påmelding skjer både i ressurssystemet og på Questback (påmeldinger MÅ registreres begge steder).

Velkommen til regionkurs 2016!

Slik lærer de å redde liv i vinterfjellet

Fana RKH har tradisjonelt vært godt representert på Finsekursene, både når det gleder deltakere og stab. Noe færre deltakere de siste år. Vårt medlem Tor Erik Frøseth deltok på årets LSOR.

I bitende kulde og varierende værforhold lærte deltakerne på Finsekursene hvordan de kan redde liv i vinterfjellet.

I løpet av ni dager ble det arrangert tre ulike vinterkurs på Finse; Finsekurset, Lagledelse søk og redning vinter (LSOR vinter), Kvalifisert søk og redning vinter (KSOR vinter).

Kursene har ulik vanskelighetsgrad og varighet. Mens KSOR varte fra fredag til tirsdag med 15 deltakere, startet LSOR onsdag og varte til søndag formiddag med 27 deltakere.

Finsekurset, som er et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et lederansvar for søk og redningsaksjoner i vinterfjellet, gikk over ni dager og hadde 26 deltakere. Kurset hadde i år deltakere fra ulike hjelpekorps, politiet, brannvesenet, og Norske redningshunder. Deltakerne kom fra Longyearbyen i nord til Stavanger i sør.

Godt samarbeid

Kursleder Agnete Gilbakken er godt fornøyd med årets kurs.

Jeg synes årets kurs gikk veldig fint. Vi hadde en aktiv gjeng på Finse, og en god blanding av både interne og eksterne deltakere. I tillegg har det vært godt samvirke mellom Røde Kors og andre deler av redningstjenesten.

Fra politiet var det både deltakere og observatører fra operasjonssentralen i Vest politidistrikt. Hensikten med dette var å gi dem bedre forståelse for Røde Kors sin kompetanse på søk og redning i vinterfjellet, få følge sine egne folk som deltakere og få en bedre forståelse for hvordan samvirket fungerer i praksis.

Jeg har fått tilbakemelding om at de alle var imponerte over kvaliteten og innsatsen på Finse, og at det var større og mer omfattende enn de trodde, sier Gilbakken.

Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, var også på Finse for å observere.

Vi setter veldig stor pris på at politimesteren tar seg tid til å være med på Finse. Det er utrolig viktig for oss å ha et godt og tett samarbeid med politiet. Det gjør oss bedre rustet til reelle aksjoner, sier Gilbakken.

Finse02

Lange tradisjoner

Finsekursene har lange tradisjoner, og i 2016 ble Finsekurset arrangert for 57. gang, mens LSOR ble arrangert for 60. gang på Finse. En dyktig stab med godt kvalifiserte medarbeidere sikrer faglig høyt innhold og nyttig utbytte for deltakerne. I Finsestaben er det syv personer som har vært med i mer enn 20 år, samtidig var fem helt nye. Kurslederen mener kontinuiteten i staben har vært avgjørende for den høye kvaliteten på kursene.

Det er kjekt at de fortsatt vil være med etter så mange år. Jeg tror at det er fordi at de selv har stort utbytte av å være med på Finse, og det er veldig kjekt. Samtidig vil jeg påpeke at de som er helt nye i staben også klarte seg veldig godt.

En vesentlig del av kurset er å takle lederutfordringene i søk- og redningsoperasjoner under særlig vanskelige forhold. Det varierende været på Finse gjør at forholdene blir svært realistiske – der kan det gå fra blå himmel til full snøstorm på noen få minutter. Årets kurs begynte og sluttet med strålende sol, men i løpet av uken fikk også deltakerne prøve seg ute i sterk kuling med dårlig sikt og temperaturer ned mot minus 15. Varierende værforhold gjør at man kontinuerlig må gjøre endringer for å komme frem til gode løsninger.

Fagleder Bjørn Arild Fjeldsbø skulle gjerne sett at været var enda dårligere i løpet av uken.

Å gjennomføre øvelser i krevende værforhold er veldig god læring for deltakerne. Vi vil at de skal få kjenne på kroppen hvor krevende redningsaksjoner i vinterfjellet kan være, sier han.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tirsdag var det dårlig sikt og sterk kuling da deltakerne på Finsekurset var ute på øvelse.

Inspirert til videre innsats

Bjørn Åge Fjeset fra Inderøy Røde Kors Hjelpekorps i Nord-Trøndelag fikk høyest poengsum av alle deltakerne på Finsekurset.

Jeg ble veldig inspirert og motivert av å være med på Finse. Ikke bare til videre innsats i Røde Kors, men også til andre ting i hverdagen. Vi hadde utfordrende oppgaver og lærte mye hele tiden – nå føler jeg meg veldig klar til å bidra i en reell aksjon hvis det skulle bli behov for det.

Selv om kurset var langvarig og intenst er Fjeset full av lovord.

I forkant hadde jeg tenkt en del på at jeg skulle være borte lenge fra både familie og jobb, men jeg er veldig glad for at jeg tok meg tid til å være med. Jeg ser nå hvor viktig det er at kurset går over så mange dager, sier han.

Fjeset er spesielt imponert over stabens kompetanse på redning i skred.

Der synes jeg opplæringen var ekstremt god. Vi hadde både teori og gjentagende praksis, og fikk øve på ulike scenarier. Det var veldig verdifullt.

 

Invitasjon til GSOR og KSOR

Fana Røde Kors Hjelpekorps inviterer til kurs. Vi slår sammen Grunnleggende Søk og Redning og Kvalifisert Søk og Redning til ett kurs. Kurset består av fire deler, hvor alle fire er obligatoriske.

Krav til kursdeltakere

 • God fysisk og psykisk helse
 • Over 18 år
 • Bestått førstehjelpsprøve
 • Gjennomført sambandskurs og nødnettskurs
 • Godkjennelse av egen Operativ Leder
 • Operativ Leder kan godkjenne kursdeltakelse selv om ett eller flere av punktene over ikke er gjennomført.

Veiledende timeplan

11. april:

18:00 – 18:10: Åpning av kurset
18:10 – 18:50: Informasjon om kurset
19:00 – 19:30: Redningstjenesten
19:30 – 19:50: Opptreden ved funn
20:00 – 20:45: Søksteknikker
21:00 – 22:00: Grunnleggende kartforståelse

13. april:        18:00 – 22:00: Orientering

22. april:       18:00 – 23:00: Bli kjent, laginndeling og Øvelse 1

23. april        09:00: Oppmøte, Ringløype, Øvelser og Overnatting i telt

24. april        17:00: Kurset er ferdig

 

Spørsmål kan rettes til egen korpsledelse eller til undertegnede.

Velkommen på kurs!
Kursleder
[icon icon=»mail» color=»main_color» size=»small» icon_solid=»no»][/icon] operativ.leder@fanarkh.no
[icon icon=»mobile» color=»main_color» size=»small» icon_solid=»no»][/icon] 975 49 113

 

Pakkeliste

Med unntak av 11. april foregår hele kurset utendørs uansett vær. Det er derfor viktig med gode klær. Vi forbeholder oss retten til å nekte deltakelse til medlemmer som ikke er godt nok kledd.

Dette MÅ du ha med:

 • Notatblokk (liten nok til å passe i lommen) og Skrivesaker
 • Fjellstøvler
 • Ulltrøye og Ullstilongs
 • Ullsokker, flere par
 • Vann og vindtett bukse (Gore-Tex eller tilsvarende)
 • Vann og vindtett jakke (Gore-Tex eller tilsvarende)
 • Mellomlag (tynn ullgenser/fleecegenser)
 • Varm ullgenser / Dunjakke
 • Lue
 • Votter eller Hansker
 • Ryggsekk, minimum 40 liter
 • Tørt skift pakket vanntett (ULL)
 • Toalettsaker og eventuelle medisiner

Lørdag 23. april MÅ du i tillegg ha:

 • Sovepose
 • Liggeunderlag
 • Matpakke og drikke for 12 timer

Ta med hvis du har:

 • Hodelykt
 • Kompass
 • Gamasjer
 • Termos

 

Arkiv

Kategorier

Om Fana Røde Kors Hjelpekorps

Orgnr. 971 352 264
Korpsleder: Øyvind Stegen
Operativ leder: Synnøve Frotjold
Administrativ leder: Ole Myhre

Telefon: 55 91 02 02
Mobil: 934 36 880 (vakt telefon)
(kun viktige henvendelser)
E-post: fanarkh@fanarkh.no