Kurset er i henhold til retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Sikkerhetsorganisasjon og tar for seg den livreddende førstehjelpen i tillegg til skader og ulykker som ka skje på en arbeidsplass.

Kurset er godkjent for industrivern og egner seg for tung og lettere industri, verneombud, vektere og førstehjelpsansvarlige i bedrifter.

Kursinnhold 12 timer

 • Varsling nødnummer 113
 • Undersøkelse av sykt eller skadet person
 • Bevisstløshet -årsaker og tiltak
 • Livløshet -årsaker og tiltak
 • HLR -hjerte og lungeredning -praktisk trening på dukker
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Akutt hjertesykdom
 • Opptreden ved skade og ulykke
 • Praktisk øvelse akutt skade og sykdom
 • Skadelære
 • Forgiftninger
 • Brann og kjemikalieskade
 • Elektriske skader

Comments are closed.