Årsmøte 2018

Til alle medlemmer i Fana Røde Kors

Fana Røde Kors innkaller herved, iht. Lokalforeningens lover, til årsmøte torsdag 15. februar 2018 klokken 19:00– Jacob Kjødesvei 9. Paradis

Registrering av delegater og observatører fra klokken 18.30.

Invitasjon til kurs for nye frivillige i Røde Kors

Fana Røde Kors inviterer til kurs for nye frivillige i Røde Kors:

Tirsdag 09. mai 2017 (klokken 17:30 – 20:00)

  • Introduksjon til Røde Kors:

Lørdag 13.mai 2017 (10:00 – 12:30, 13:00-18:00)

  • Grunnkurs Psykososial førstehjelp
  • Grunnleggende Førstehjelp

 

Vi har gleden av å invitere deg til de tre obligatoriske kursene:

  • Introduksjon til Røde Kors
  • Grunnkurs Psykososial førstehjelp
  • Grunnleggende Førstehjelp

Disse kursene må alle som ønsker å være frivillig i Røde Kors ha, før de kan komme i aktiv tjeneste.

Vi møtes på Røde Kors huset i Jacob Kjødesvei 9 på Paradis

Programmet er som følger

Tirsdag
17.30 – 20.00: Introduksjonskurs: Velkommen til Røde Kors.

Hensikten med kurset er å skape bevissthet og forståelse for hva det vil si å gjøre en innsats for Røde Kors

Lørdag

10.00 – 12.30: Grunnkurs Psykososial førstehjelp

Hensikten med kurset er å gi kunnskap og trening i hvordan å yte psykososial førstehjelp og styrke Røde Kors rolle som beredskapsorganisasjon.

12.30: Lunsj

Lunsj og kaffepauser tilpasses programmet underveis.

13.00 – 18.00: Grunnleggende førstehjelp

Hensikten med kurset er å lære deltakerne grunnleggende førstehjelp ved de vanligste sykdoms- og skadetilfeller.

Vel møtt på kurs!

Vennlig hilsen,
Charlotte Louise Fosse
Medlemskontakt Fana Røde Kors

Påmelding til medlem@fanark.no

Innkalling til årsmøte 2016

Ordinært årsmøte i Fana Røde Kors Hjelpekorps blir avholdt onsdag 10. februar, kl. 18:00,
på Paradis (Jacob Kjødes veg 9).

Møt i god tid for registrering, slik at vi kommer i gang presis.
Årskontingent for 2015/2016 må være betalt for å være stemmeberettiget.

Valgkomiteens forslag blir ettersendt, evt. fremlagt på årsmøte.

Lenke til sakspapirene er blitt sendt ut til alle medlemmene i Fana Røde Kors Hjelpekorps via epost og publisert i vår interne Facebook gruppe.
Dersom du ikke har mottatt dette, send epost til: fanarkh@fanarkh.no

Noen sett med årsmøtepapirer vil bli utlagt på huset.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av to til å undertegne protokollen
5. Årsmelding 2015
6. Regnskap 2015
7. Handlingsplan 2016
8. Innkomne forslag
9. Budsjett 2016
10. Valg av styre- og varemedlemmer
11. Valg av valgkomite

For styret i Fana Røde Kors Hjelpekorps

Anita Rødskar
Korpsleder

Arkiv

Kategorier

Om Fana Røde Kors Hjelpekorps

Orgnr. 971 352 264
Korpsleder: Øyvind Stegen
Operativ leder: Synnøve Frotjold
Administrativ leder: Ole Myhre

Telefon: 55 91 02 02
Mobil: 934 36 880 (vakt telefon)
(kun viktige henvendelser)
E-post: fanarkh@fanarkh.no