Trafikalt grunnkurs – førstehjelp

Kurset inngår i den obligatoriske delen av 16 timers Trafikale grunnkurs som alle må ta før de kan øvelseskjøre for førerkort.

Kurset er utviklet for veidirektoratet av Norsk førstehjelpsråd.
Veidirektoratet krever at instruktøren er sertifisert for dette kurset siden det er en kursmodell som er rettet mot førstehjelp i trafikken.

Kurset er på 4 timer der 3 timer gjennomføres som et kurs og den fjerde timen som en del av øvelseskjøringen på trafikkskolen. Tanken fra Norsk førstehjelpsråd er at den fjerde timen blir en repeterende øvelse når eleven har øvelseskjørt en del.

Kursinnhold

  • Holdninger og initiativ ved trafikkulykker
  • Sikringstiltak ulykkessted
  • Varsling nødnummer
  • Undersøkelse skadet person
  • Sikring frie luftveier og sideleie
  • Sirkulasjonssvikt
  • Stabilisering ved nakke/hodeskade
  • Praktisk øvelse trafikkulykke
  • En times ulykkesøvelse med kjørelærer

Comments are closed.