Verv i Røde Kors Hjelpekorps

Korpsleder

Korpsleder er korpsets øverste ansvarlige leder. Han/hun skal samarbeide med alle i styret og særlig med administrativ og operativ leder. Korpslederen representerer korpset utad overfor andre Røde Kors avdelinger, organisasjoner og myndigheter. Han/hun er lovbestemt medlem av lokalforeningens styre, og møter uten bundet mandat. All korrespondanse utad skal forevises og/eller underskrives av korpslederen, og gjerne medunderskrives av den leder i korpset som har saken som sitt arbeidsområde.

Korpslederen sammenkaller til styremøter og leder styremøtene. Som korpsets ansvarlige skal hun/han anvise alle regninger til utbetaling. Korpslederen skal medvirke til at tilhørigheten til organisasjonens øvrige ledd, spesielt til lokalforeningen og rådet er best mulig.

Administrativ leder

Administrativ leder er underordnet korpslederen og ansvarlig overfor denne i alt som angår administrativ og økonomisk virksomhet. Hun/han er overordnet for kasserer og sekretær, og skal rettlede dem innen deres arbeidsområder. Administrativ leder skal til enhver tid sørge for at korpset har tilfredsstillende økonomiske rutiner og at budsjetter overholdes. Hun/han skal sørge for innkjøp etter styrets beslutninger. Administrativ leder må holde seg orientert om tilgjengelige støtteordninger. Hun/han har et spesielt ansvar for å søke om refusjon av utgifter og økonomisk støtte. Hun/han skal sørge for at Røde Kors kontoplan blir brukt i korpset.

Operativ leder

Operativ leder er underordnet korpsleder og er ansvarlig for korpsets tekniske og operative virksomheter, herunder også materielltjenesten. Han/hun leder korpset i innsats og er nærmeste overordnede for tropps- og fagledere. Operativ leder skal sørge for at medlemmene får sin utdannelse, tilpasset korpsets oppgaver og behov, og i overensstemmelse med det kursmønster og de opplæringsplaner som er gitt fra Røde Kors Hjelpekorps Landsråd. Operativ leder er ansvarlig for korpsets operative planer, for gjennomføring av korpsøvelser, for oppsetting av terminlister og for at det avholdes jevnlige stabs- og ledermøter. Operativ leder skal spesielt sørge for at korpsets varslingsplaner til enhver tid er oppdatert, også i forhold til eksterne samarbeidspartnere, og for at varslingsplanen testes minst to ganger i året. Operativ leder skal sørge for at «Hjelpekorpsprøven» blir avholdt i korpset.

Styremedlem

Styremedlem møter på styremøtene og skal ha fokus på handlingsplanen, samt jobbe med andre prosjekter og oppgaver som dukker opp igjennom året.

Varamedlem

Stiller på styremøter, og rykker opp som vanlig styremedlem dersom et av styremedlemmene ikke kan stille. Kan også regne med noe arbeid utenom styremøter.

 

 

Støttedokumenter:

Adobe Acrobat Reader PDF

Bestemmelser for valg i Røde Kors

Arkiv

Kategorier

Om Fana Røde Kors Hjelpekorps

Orgnr. 971 352 264
Korpsleder: Øyvind Stegen
Operativ leder: Synnøve Frotjold
Administrativ leder: Ole Myhre

Telefon: 55 91 02 02
Mobil: 934 36 880 (vakt telefon)
(kun viktige henvendelser)
E-post: fanarkh@fanarkh.no