Innkalling til årsmøte 2016

Ordinært årsmøte i Fana Røde Kors Hjelpekorps blir avholdt onsdag 10. februar, kl. 18:00,
på Paradis (Jacob Kjødes veg 9).

Møt i god tid for registrering, slik at vi kommer i gang presis.
Årskontingent for 2015/2016 må være betalt for å være stemmeberettiget.

Valgkomiteens forslag blir ettersendt, evt. fremlagt på årsmøte.

Lenke til sakspapirene er blitt sendt ut til alle medlemmene i Fana Røde Kors Hjelpekorps via epost og publisert i vår interne Facebook gruppe.
Dersom du ikke har mottatt dette, send epost til: fanarkh@fanarkh.no

Noen sett med årsmøtepapirer vil bli utlagt på huset.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av to til å undertegne protokollen
5. Årsmelding 2015
6. Regnskap 2015
7. Handlingsplan 2016
8. Innkomne forslag
9. Budsjett 2016
10. Valg av styre- og varemedlemmer
11. Valg av valgkomite

For styret i Fana Røde Kors Hjelpekorps

Anita Rødskar
Korpsleder

Arkiv

Kategorier

Om Fana Røde Kors Hjelpekorps

Orgnr. 971 352 264
Korpsleder: Øyvind Stegen
Operativ leder: Synnøve Frotjold
Administrativ leder: Ole Myhre

Telefon: 55 91 02 02
Mobil: 934 36 880 (vakt telefon)
(kun viktige henvendelser)
E-post: fanarkh@fanarkh.no