Bratt og krevende lende

Bratt- og krevende lende redningsgruppa består av de av Hjelpekorpsets medlemmer som har kompetanse, erfaring og interesse for søk og redning i bratt og krevende lende. Det kreves god forståelse av tauverk og sikring.

I redningstjenesten skilles det mellom oppdrag i krevende lende og bratt lende. Et krevende lende er bratt nok til å kreve sikring, men ikke bratt nok til nevneverdig mye klatring. I et slikt lende er det f.eks. aktuelt å sikre båre og personell. Det kan også være aktuelt å sette opp tau på vanskelige punkter for søkemannskap f.eks under strandredning. I et bratt lende kreves det klatring for komme seg frem f.eks under redning og søk i en bergvegg.

Se mer på siden til: Norske Alpine Redningsgrupper.