Nytt grunnkurs

Vi arrangerer nytt grunnkurs med oppstart 18. januar 2016 og ønsker nye medlemmer til hjelpekorpset velkommen. Påmelding kan sendes snarest til vår felles postkasse: fanarkh@fanarkh.no
Kjeden som redder liv

Kurset er planlagt gjennomført på følgende datoer:

Merk: Alle dagene er obligatoriske for å få fullført og bestått grunnkurset.

18.01.2016
Introduksjon til Røde Kors
1. Kurskveld grunnkurs, obligatorisk del av kurset.
tid: 18:00 – 21:30

25.01.2016
Grunnkurs: Førstehjelp
tid: 18:00 – 21:30

Helgen 29-31.01.2016
Grunnkurs: Førstehjelp
Fredag: 18:00 – 21:30
Lørdag: 09:00 – 18:00
Søndag: 09:00 – 18:00

Helgen 12-14.02.2016
Grunnkurs: Førstehjelp
Fredag: 18:00 – 21:30
Lørdag: 09:00 – 18:00
Søndag: 09:00 – 18:00

16.02.2016
klokken: 18:00 – 21:30
Avsluttende praktiske prøver.
(Teoriprøven gjennomføres via internett før du tar de praktiske prøvene. Du kan lese mer her)

Sted:
Lokalforeningshuset, Fana Røde Kors
Jacob Kjødesvei 9, Paradis

 

Elektronisk førstehjelpsprøve

Den elektroniske førstehjelpsprøven er nå klar til bruk. Fra samme tidspunkt opphører papirutgaven av prøven.
Denne versjonen av førstehjelpsprøven bygger på Didac sin e-læringsplattform som Røde Kors har gjort avtale med tidligere.

Merk at dette er bare teoriprøven. Den praktiske delen av prøven må tas på vanlig måte som tidligere. Når begge deler er tatt så sendes dokumentasjon på dette opp til distriktskontoret slik at de kan oppdatere informasjonen i ressurssystemet og nytt ID kort vil kunne bestilles.

Gå inn på www.rodekors.no for å få tilgang til e-læringsportalen til Røde Kors.
Velg deretter «Ressurser og kurs» nede til høyre på siden.

RKH-elaring01

Da kommer du inn på «inngangsporten» til e-læringsportalen.
Har du bruke e-læring i Røde Kors tidligere (f.eks. tatt introduksjonskurset i Røde Kors som e-læring) klikker du på «Til innlogging» og logger deg inn med ditt brukernavn og passord.

RKH-elaring02

Hvis du har glemt brukernavnet eller passordet ditt, klikker du på «Glemt brukerID eller passord» og fyller ut skjemaet som kommer opp med telefonnummer eller epostadresse og sender.
Da får du tilsendt en epost/SMS med opplysninger om ditt brukernavn og nytt passord.

Hvis du ikke har brukt e-læringen tidligere må du registrere deg for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk på «Til registrering», fyll ut feltene samt fylkestilhørighet og klikk «Registrer meg».
Da kommer det opp et vindu med ditt brukernavn og passord. Passordet kan du senere endre.
Klikk så på «Min startside» og logg deg inn.

Første gang du logger deg inn får du beskjed om å endre passordet ditt. Skriv nytt passord og klikk på «Endre passord»

Du er nå inne på e-læringsportalen og kan melde deg på kurs og ta tester.

 RKH-elaring03
Velg «Røde Kors Hjelpekorps» for å få oversikt over opplæringen i hjelpekorpset. Foreløpig finnes det bare «Førstehjelpsprøven på nett».

RKH-elaring04

For å få tilgang til prøven må du melde deg på. Velg programmet «Førstehjelpsprøven»
Du får nå opp et nytt vindu: Klikk på «Start påmelding»
Kontroller deretter at e-postadresse og telefonnummer er korrekt og fullfør påmeldingen.
Gå deretter til «Min startside»
Du får nå oversikt over kursene du er blitt tildelt/påmeldt. Klikk på «Førstehjelpsprøven».
I neste vindu velger du «Førstehjelpsprøve 2015»
Velg så «Teoritest» og start testen i neste vindu , og trykk deretter «Start Test»

Testen består av 60 utsagn som du må svare «Rett» eller «Galt» på innen 60 minutter.
Du må klikke på «Registrer svar» for hvert utsagn. Du kan svare på utsagnene i den rekkefølgen du ønsker, men registrert svar kan ikke endres, dvs. at du ikke kan gå inn og endre tidligere svar.

Lykke til med e-læringen.

Invitasjon til Sambandskurs

Fana Røde Kors Hjelpekorps inviterer til utvidet Sambandskurs.

Kursholder er Christer Berg Johannesen

Kurset går over to dager
Lørdag 28. februar kl.1000-1700 blir det teori hos Fana Røde Kors Hjelpekorps i Jacob Kjødesveg 9.
Søndag 1. mars kl.1000-1700 blir det praksis ute. Oppmøte blir også denne dagen hos Fana Røde Kors.

Husk varme klær til denne dagen.

Ta med: Skrivesaker og matpakke.

 

Kvalifisert førstehjelp

Fana Røde Kors Hjelpekorps inviterer nye medlemmer til kurs i Kvalifisert førstehjelp.

Kurset vil gå over to helger med oppstart i januar 2015:
Dato: 16.1 – 18.1 og 30.1 – 01.2
Antall timer: 33 timer.

Kurssted: Fana Røde Kors Hjelpekorps, Jacob Kjødes vei. 9, Paradis

Påmelding til: fanarkh@fanarkh.no

Hensikt
Kvalifisert førstehjelp skal bringe deltakerne opp til kvalifisert nivå i førstehjelp i samsvar med retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. Kurset er tilpasset de behov som hjelpekorpset har med tanke på beredskap ved sanitetsvakter og andre oppdrag hvor det er forventet å yte førstehjelp.

Målgruppe
Alle som vil bli aktiv medlem i Norges Røde Kors Hjelpekorps..

Kursinnhold

Kurset er delt inn i fire deler:

Del 1 – Den første livreddende hjelpen
Del 2 – Alvorlige skader og sykdomstilstander
Del 3 – Ulykker og forebyggende tiltak
Del 4 – Avsluttende prøver

Del 1 – Den første livreddende hjelpen

Vi starter kurset med fokus på sikkerhet og varsling for så å vektlegge pasientundersøkelse som utgangspunkt for å kunne gi den første livsviktige hjelpen. Førstehjelpens ABCD – frie luftveier, pusten, blodsirkulasjon og bevissthet blir gjennomgått i tillegg til opplæring i Hjerte-lunge-redning (HLR) og bruk av hjertestarter (DHLR).

Del 2 – Alvorlige skader og sykdomstilstander

Del to tar for seg de fleste alvorlige skader og sykdomstilstander som vi kan komme bort i, også mange av livstruende karakter. Smerter og skader ulike steder på kroppen, kramper, forgiftninger, forstyrrelser i kroppstemperaturen, akutte barnesykdommer og skader på muskler og skjelett er temaer som blir gjennomgått.

Del 3 – Ulykker og forebyggende tiltak

Denne delen tar for seg forskjellige ulykkestyper og hendelser og egensikkerhet i forbindelse med dette i tillegg til trafikkulykker, psykososial førstehjelp, transport av pasient og hygiene.

Del 4 – Avsluttende prøver

Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk prøve.

Læringsmål

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne:

 • være i stand til å yte førstehjelp på kvalifisert nivå for å kunne delta i aktiviteter i Røde Kors Hjelpekorps
 • ha kunnskap om hvorfor ulike førstehjelpstiltak blir iverksatt, når det skal iverksettes og viktighet av rett varsling til rett tid
 • forstå hva som er symptomer på at pasienten er i en alvorlig situasjon. Å gjenkjenne slike symptomer er avgjørende for å sikre rask og riktig førstehjelp og rask varsling
 • ha en generell forståelse av ulike førstehjelpstiltak i forskjellige situasjoner

Tid

Hovedtema Antall timer
Del 1 – Den første livreddende hjelpen (9 temaer) 13 timer
Del 2 – Alvorlige skader og sykdomstilstander (10 temaer) 12 timer
Del 3 – Ulykker og forebyggende tiltak (4 temaer) 5 timer
Del 4 – Avsluttende prøver (teoriprøve og praktisk prøve) 3 timer
Totalt 33 timer

Undervisningsform
Kurset skal gjennomføres med en symptombasert tilnærming til emnene og mindre fokus på diagnosenavn.

Krav til deltakere

Det kreves ingen forkunnskaper i førstehjelp for å delta på førstehjelpskurset, men deltakerne skal ha gjennomført kurset «Introduksjon til Røde Kors». Vi anbefaler også at kurset «Dette er Røde Kors Hjelpekorps» er gjennomført på forhånd da dette kurset bl.a. sier noe om krav til hjelpekorpsmedlemmer generelt og krav til opplæring i hjelpekorpset.

Vurdering og bevis for godkjent kurs

Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk prøve som må være bestått for å bli godkjent førstehjelper på kvalifisert nivå. Kunnskapene må vedlikeholdes gjennom regodkjenning i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk for Røde Kors Hjelpekorps.

Deltakerne må være tilstede på alle undervisningstemaene for å få kurset godkjent, eller dokumentere at kunnskapen er tilegnet på annen måte.

Evaluering
I kurset inngår

 • individuell test i hjerte-lunge-redning (HLR) og i bruk av hjertestarter (DHLR)
 • teoretisk prøve
 • praktisk prøve med tre poster


Alle testene og prøvene må være bestått for å få godkjent kurset.

Introduksjon til Røde Kors

Fana Røde Kors Hjelpekorps inviterer til nytt Introduksjonskurs til Røde Kors for nye medlemmer.

Dato: 11.01.2015
Klokkeslett: 18:00
Sted: Fana Røde Kors, Jacob Kjødes vei. 9, Paradis
Varighet: 3 timer

Påmelding til: fanarkh@fanarkh.no

Hensikten
Skape bevissthet og forståelse for hva det vil si å gjøre en frivillig innsats for Røde Kors.

Målgruppe
Alle frivillige og ansatte

Innhold og læringmål

 • Bli kjent med Røde Kors i Norge og internasjonalt.
 • Få innblikk i viktige hendelser i Røde Kors sin historie.
 • Reflektere over hva det vil si å være frivillig/ansatt.
 • Skape bevissthet i forhold til rollen som Røde Korser.
 • Bli kjent med 7 prinsipper som er førende for Røde Kors sin virksomhet.
 • Få forståelse for Røde Kors støtteaktørsrolle og hvordan den kan styrke våre aktiviteter.
 • Få en forståelse for hvordan Genèvekonvensjonene gir Røde Kors et spesielt mandat.
 • Få en forståelse for Internasjonal humanitær rett (IHR).

 

Grunnkurs samband

For medlemmer som ikke tidligere har gjennomført grunnkurs samband vil det nå bli satt opp et nytt grunnkurs den:
22.11.2014 kl 09:00 – 18:00 hos Sotra Røde Kors Hjelpekors.

Dette er et av kursene som kreves for å få en gyldig grunnkurs kompetanse hos Røde Kors Hjelpekorps.

Påmelding så fort som mulig til: fanarkh@fanarkh.no

Info om kurset:

Hensikt
Hensikten med en obligatorisk grunnopplæring i samband er å sikre at alle aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps har grunnleggende kunnskaper i radiosamband på hjelpekorpsnivå.

Målgruppe
Kurset er en del av grunnopplæringen i hjelpekorpset og er obligatorisk for alle aktive hjelpekorpsmedlemmer.

Kursinnhold
Kurset er på ni timer og omhandler bl.a. sambandsprosedyrer, betjening og utstyr, radioteknikk, materiell og feilsøk i tillegg til tre sambandsøvelser

Læringsmål
Etter endt kurs skal hjelpekorpsmedlemmene:

 • Forstå hvorfor det er viktig å lære samband
 • Kunne enkel sambandsprosedyre og oppbygging av sambandsnett
 • Kunne bruke korpset sine radioer, skifte kanal, skifte batteri og sende 5-tone
 • Bli kvitt mikrofonskrekken og få tilstrekkelig trening i bruk av radioen slik at oppmerksomheten kan rettes mot oppdraget og ikke mot bruken av radioen
 • Kunne litt om enkel feilsøking i tilfelle noe skjærer seg.

 

 

Nytt grunnkurs førstehjelp

Fana Røde Kors Hjelpekorps vil starte opp et nytt grunnkurs i førstehjelp allerede nå i september. Ønsker du å melde deg på kan du sende en e-post til: fanarkh(at)fanarkh.no innen 14.september.

Kurset går over syv dager, fordelt på to helger og en ukedag.

Grunnkurset går over følgende datoer:
fredag, lørdag og søndag 19-21. september,
tirsdag 23. september
Fredag, lørdag og søndag 26-28. september.

Dette kurset er det første kurset i kursrekken til Norges Røde Kors Hjelpekorps og basisen for alle andre kurs. Det er også et krav at alle aktive medlemmer har gjennomført og bestått dette kurset.

Etter gjennomført og bestått kurs vil du ha mulighet til å delta på grunnkurs i samband. Dette gir deg mulighet til å delta på sanitetsvakter på alt fra fotballkamper til musikkfestivaler. Tar du i tillegg kurset grunnleggende/kvalifisert søk og redning barmark, vil du være kvalifisert til å delta på leteaksjoner på barmark. I tillegg finnes grunnleggende kurs i søk og redning til sjøs og på snødekt grunn. Vi har også videregående kurs i mange temaer og på mange nivåer.

Men førstehjelpskurset er altså grunnsteinen for all vår aktivitet.

 

Storkurshelg i Region Vest

Informasjon

Deltakelse på kurs krever

 • Deltakerne må fylle 18 år i løpet av 2014. LSOR Barmark har 20 års aldersgrense.
 • Aktiv i lokalforening i Røde Kors Hjelpekorps – primært i Hordaland og Sogn og Fjordane
 • Godkjent førstehjelpsprøve og ID-kort
 • Bekreftelse fra lokal korpsledelse
 • Relevant bakgrunnskunnskap (les mer under omtale av hvert kurs)

Sted: Bømlo folkehøgskole
Dato: Pinsen 5.-9. juni 2014

 Kurstilbud

 • LSOR barmark
 • Videregående førstehjelp
 • Sminke og markør
 • Krevende lende
 • VHF og båtførerprøven

Påmelding

Påmeldingsfrist: 23.april
Påmelding på ressurssystemet og til egen korpsledelse.
Alle korps skal sende inn en prioritert liste over godkjente søknader til hakonlarsson.fedde@redcross.no innen fristen 23. april.
Enkelte kurs har arbeidshefte som skal være levert innen påmeldingsfristen
Påmelding er bindene. Kurskode til Ressurssystemet står ved kursinfo. MERK at påmelding til VHF og Båtførerprøven er på eget skjema direkte til Håkon på Distriktkontoret.

Deltakerpris: 1500 kr per kurs dersom annet ikke er spesifisert

Prisen inkluderer kursdeltakelse, kost og losji (dyne og pute er tilgjengelig – ta med sengetøy).
Korps med svak økonomi har mulighet til å søke om friplasser til kurs. Ta kontakt distriktskontoret.
Vi håper å kunne tilby så mange som mulig kursplass, men ser selvfølgelig at vi har et begrenset antall plasser.

Vi sees på Bømlo!

Mer informasjon om storkurshelgen kan du lese her:

PDF96

 

 

 

Regionkurshelg 2014

Regionkurshelgen 2014 blir som alle vet avholdt i pinsen 06-09 juni.

Vi har nå gleden av å informere om at den vil bli arrangert i flotte omgivelser på Bømlo folkehøyskole.

Invitasjon og mer informasjon kommer snart, men sitt av helgen allerede nå.

Regodkjenning av Hjelpe- korpsprøven

Hjelpekorpsprøven i Røde Kors Hjelpekorps er gyldig i 3 år før den må fornyes. Prøven består av en teoriprøve og tre praktiske oppgaver.

En forutsetning for å delta på aksjoner, vakter, øvelser, kurs og andre aktiviteter i regi av Røde Kors er at en har en gyldig hjelpekorpsprøve og har et gyldig Røde Kors Hjelpekorps ID-kort. Medlemskontigenten til Norges Røde Kors må være betalt for å få utstedt nytt Røde Kors Hjelpekorps ID-kort.

Ny regodkjenning vil bli avholdt 02.02.2014

Påmelding til: fanarkh(alfakrøll)fanarkh.no

Arkiv

Kategorier

Om Fana Røde Kors Hjelpekorps

Orgnr. 971 352 264
Korpsleder: Øyvind Stegen
Operativ leder: Synnøve Frotjold
Administrativ leder: Ole Myhre

Telefon: 55 91 02 02
Mobil: 934 36 880 (vakt telefon)
(kun viktige henvendelser)
E-post: fanarkh@fanarkh.no