Brev til arbeidsgiver ved deltagelse i frivillig redningstjeneste

Fra: Det kongelige Justis- og Beredskapsdepartementet
Til: Arbeidsgiverorganisasjonene
Dato: 27.09.2012

Deltagelse i frivillig redningstjeneste

Som justis- og beredskapsminister er jeg ansvarlig statståd for den overordnede koordineringen av den den norske redningstjenesten. Politisk er det stor enighet om at opprettholdelsen av en effektiv redningstjenesten skal prioriteres høyt.

Den grunnleggende ide er at alle ressurser i vårt land – statlige, fylkeskommunale, kommunale, frivillige og private – som er egnet for akuttinnsats for å redde liv, skal kunne mobiliseres for innsats i den offentlige redningstjenesten.
Redningstjenesten er således organisert som et samvirke mellom en rekke offentlige, frivillige og private aktører, og det er dette som er grunnlaget for vår velfungerende redningstjeneste.

Den norske redningstjenesten er i stor grad basert på frivillige redningsmannskaper. Det er politiet som koordinerer redningsoppdrag på land, og som anmoder om bistand fra frivillige redningsorganisasjoner. Disse benyttes både ved leteaksjoner, større ulykker og katastrofer.

22. juli-kommisjonen la frem sin rapport 13. august 2012. Innsatsen fra de frivillige med hendelsene 22. juli 2011 er tydeliggjort i denne rapporten. Det framgår at de frivillige bisto med en rekke oppgaver, herunder førstehjelp, ambulanseressurser, båttransport, søk med redningshunder, psykososial støtte til rammede og etterlatte. Denne innsatsen er et godt eksempel på den viktige bistand som de frivillige i redningstjenesten utfører ved ulykker, flom, ras, søk etter savnede mv.

Redningsaksjoner iverksettes når som helst på døgnet, og den viktige lokale beredskapen som de frivillige opprettholder er ikke mulig uten velvillighet fra den frivillige redningsmannskapenes arbeidsgivere.

Jeg anmoder således om at arbeidsgivere stiller seg imøtekommende ovenfor medarbeidere som er tilsluttet frivillige redningsorganisasjoner som blir kalt ut til deltagelse i en redningsaksjon. Det er av stor betydning at frivillige redningsmannskaper på forhånd vet om de kan få fri fra sitt arbeid for deltagelse i en eventuell redningsaksjon.

Jeg verdsette de frivillige innsats og deres kompetanse svært høyt.

Med hilsen

Grete Faremo

Arkiv

Kategorier

Om Fana Røde Kors Hjelpekorps

Orgnr. 971 352 264
Korpsleder: Øyvind Stegen
Operativ leder: Synnøve Frotjold
Administrativ leder: Ole Myhre

Telefon: 55 91 02 02
Mobil: 934 36 880 (vakt telefon)
(kun viktige henvendelser)
E-post: fanarkh@fanarkh.no