Hvis du opplever en hjertestans er det viktig å raskt ringe medisinsk nødtelefon 1-1-3. Hvis du ringer til andre mister du verdifull tid. Medisinsk nødtelefon kan umiddelbart sende ambulanse og annen nødvendig hjelp. Der får du også snakke med helsepersonell som kan hjelpe deg med behandlingen, bl.a. hjerte-lunge-redning og bruk av hjertestarter.

Det beste er å ringe før pasienten får hjertestans, f. eks. hvis han har brystsmerter som ikke går over i hvile i løpet av 5 min. eller pusteproblemer. Hvis du er usikker på om pasienten er alvorlig syk bør du også ringe 1-1-3 for å få hjelp til å vurdere situasjonen.

Medisinsk nødtelefon 1-1-3 kalles også akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Comments are closed.